Translate

30 decembrie 2012

Protocoalele evreiesti


Protocolul 1: ... Libertatea politică este o idee, nu un fapt. Este necesar să ştii cum trebuie întrebuinţată această idee, când este nevoie ca printr-o momeală dibace să se câştige sprijinul poporului pentru un partid, dacă acest partid şi-a luat sarcina de a distruge alt partid care deţine puterea.
Protocol 5: ...Pentru a stăpâni opinia publică este necesar în primul rând de a introduce confuzia prin exprimarea unor opinii care se bat cap în cap şi care vin din diferite direcţii, aşa încât creştinii se vor pierde singuri în acest labirint şi vor ajunge la concluzia că este mai bine de a nu avea nici o opinie în chestiunile politice... Acesta este primul secret. Al doilea secret constă în a spori şi intensifica lipsurile în obiecte de primă necesitate pentru popor... încât nimeni să nu mai fie capabil de a-şi reveni din haos şi în consecinţă poporul să fie adus în situaţia de a nu mai pricepe nimic. Aceste măsuri ne vor servi nouă pentru a introduce învrăjbire între toate partidele, în a dezagrega toate acele forţe colective care n-au voit încă să se supună nouă şi în a descuraja toate iniţiativele personale care se pot pune în calea planului nostru.
Protocol 13: ...Pentru a distrage poporul atât de neliniştit de la discutarea problemelor politice, noi vom scoate acum la iveală noi probleme, în aparenţă în legătură cu poporul - probleme referitoare la industrie.
Protocol 9: ... Poporul de orice opiniune şi cu orice doctrină este în serviciul nostru, fie că sunt restauratori ori monarhici, demagogi, socialişti, comunişti... Noi i-am pus pe toţi la lucru. Fiecare dintre aceştia, din punctul său de vedere, subminează ultima rămăşiţă a autorităţii şi se sileşte să răstoarne întreaga ordine existentă. Toate guvernele au fost torturate prin aceste acţiuni. Dar noi nu le vom da pace până ce ele nu vor recunoaşte supra -guvernarea noastră
Protocol 9: ...Noi am rătăcit, năucit şi demoralizat tinerimea creştinilor prin mijloacele de educaţie cu principii şi teorii cu totul false pentru noi, dar pe care le-am inspirat lor.
Protocol 10: ... Inspirând pe fiecare cu idei... noi, vom sfărâma influenţa familiei creştinilor şi importanţa ei educativă.
Protocol 2: ..Notaţi succesele pe care le-am obţinut prin darwinism, marxism, nietzscheism.
Efectele demoralizatoare ale acestor doctrine asupra spiritelor creştinilor sunt evidente cel puţin pentru noi.
Protocol 17: ... Presa noastră contemporană va expune afacerile de guvernământ şi religioase şi incapacitatea creştinilor, întrebuinţând întotdeauna expresii atât de defăimătoare încât să se apropie de insultă, arta de a le întrebuinţa fiind atât de bine cunoscută rasei noastre.
Protocol 14: ... În ţările numite înaintate noi am creat o literatură absurdă, murdară şi dezgustătoare.
Puţin timp după ce vom pune mâna pe putere, vom încuraja existenţa ei în aşa fel încât să iasă bine în relief contrastul dintre ea şi dintre producţiunile scrise şi vorbite care vor emana de la noi.
Protocol 12:... toate ştirile sunt primite prin diferite agenţii în care ele sunt centralizate din toate părţile lumii. Aceste agenţii sunt propriile noastre instituţii şi vor publica numai ceea ce noi permitem.
Protocol 2: ... Deşi noi am reuşit să influenţăm (presa), noi stăm în umbră. Datorită acestui fapt noi am adunat bogăţii, deşi aceasta ne-a costat torente de sânge şi lacrimi.
... Noi vom trata presa în felul următor: ... vom pune şaua pe ea şi vom ţine strâns frâiele. Vom face acelaşi lucru şi cu celelalte publicaţii, căci cum am putea noi scăpa de atacurile presei dacă am rămâne expuşi criticii prin pamflete şi prin cărţi?.. Poporul nu va primi nici o ştire care să scape de sub supravegherea no'astrâ... titeratura şi jurnalismul sunt două din cele mai importante forţe educative şi în consecinţă guvernul nostru va deveni proprietarul celor mai multe jurnale. Dacă noi admitem zece ziare private, noi vom organiza 30 proprietatea noastră şi aşa mai departe. Aceasta nu trebuie să fie observată de public pentru care motiv toate jurnalele publicate de noi vor fi în aparenţă de opinie şi tendinţe cu totul contrarii, câştigând astfel încrederea şi atrăgând pe adversarii noştri care nu pot bănui nimic si care, astfel, vor cădea în cursa noastră şi vor fi făcuţi inofensivi.
Protocol 15: ...Până sa ne ridicam la putere noi vom crea şi înmulţi lojile masonice în toate ţările
din lume; noi vom atrage în ele pe toţi aceia care sunt sau ne pot fi agenţi eminenţi. Aceste loji vor forma principalul birou al informaţiilor noastre şi mijlocul cel mai influent al activităţii noastre. Noi
vom centraliza toate aceste loji într-o administraţie cunoscută numai de noi singuri care va fi compusă din înţelepţii noştri... Proiectele politice cele mai secrete ne vor fi cunoscute şi vor ajunge în  stăpânirea noastră din ziua apariţiei lor.

PROTOCOALELE sI RÃZBOIUL PSIHOLOGIC
Protocolul 14... Masele vor deveni atât de sãtule de schimbãrile fãrã sfârsit ale administratiei
pe care noi le vom instiga printre crestini când vom submina institutiile lor guvernamentale încât
vor tolera orice din partea noastrã.
Protocol 2... Existã o mare fortã în mâinile guvernelor moderne care pune în miscare spiritele
popoarelor si aceasta este presa... Dar guvernele sunt incapabile de a profita de aceastã putere si
ea a cãzut în mâinile noastre.
Protocol 3... Ziaristi întreprinzãtori si pamfletari îndrãzneti atacã zilnic personalul
administrativ al natiunilor, abuzul lor de autoritate, preparã definitiv prãbusirea tuturor
institutiilor si acest lucru va provoca lovituri care vor veni de la populatia înfuriatã.
Protocol 7... Noi trebuie sã fortãm guvernele crestine sã adopte mãsuri care vor ajuta vastul
nostru plan care se apropie deja de tinta sa triumfãtoare, exercitând o presiune asupra opiniei
publice... si care în realitate este formatã de noi prin ajutorul asa-numitei puteri a presei. Cu
putine exceptiuni ea este deja în mâna noastrã.
Protocol 12... Noi vom trata presa în felul urmãtor: ...vom pune saua pe ea si vom tine strâns
frâiele. Vom face acelasi lucru si cu celelalte publicatiuni... cum am putea scãpa noi de atacurile
presei dacã am rãmâne expusi criticei prin pamflete si prin cãrti... si acum ATENTIE ROMÂNI:
Poporul nu va primi nici o stire care sã scape de sub supravegherea noastrã. Noi am obtinut
deja aceasta, în timpul de fatã, prin faptul cã toate stirile sunt receptionate prin diferite agentii
unde ele sunt centralizate din toate pãrtile lumii... Literatura si jurnalismul sunt douã din cele
mai importante forte educative si în consecintã guvernul nostru va deveni proprietarul celor mai
multe jurnale... Daca noi permitem 10 ziare private, noi vom organiza 30 proprietatea noastrã...
Aceasta nu trebuie observatã de public, pentru care motiv toate jurnalele publicate de noi vor fi
cu aparentã de opiniuni si tendinte cu totul contrarii, câstigând astfel încrederea si atrãgând pe
adversarii nostri "astfel vor cãdea în cursa noastrã si vor fi fãcuti inofensivi"... Mai înainte de a
accepta o lucrare pentru tipãrire scriitorul sau editorul trebuie sã obtinã autorizatie de la
autoritãti. Astfel noi vom cunoaste în prealabil ce atacuri se preparã contra noastrã si vom fi în
stare sã le contracarãm publicând mai înainte explicatiuni asupra subiectului... Printre acele
organe care ne ataca pe noi vor fi organe create de noi si ele vor ataca exclusiv acele puncte pe
care noi plãnuim sã le schimbãm ori sã le eliminãm... Noi vom birui pe adversarii nostri cu
sigurantã din cauzã cã ei nu vor mai avea la dispozitia lor nici un organ de presã. Pretextul
pentru a suprima o publicatiune va fi acela cã excitã spiritul public fãrã motiv sau ratiune.
Baronul Moise Montefiore... Atâta timp cât noi nu vom tine în mânã presa din lumea întreagã,
orice ai face este zadarnic. Noi trebuie sã stãpânim sau sã influentãm ziarele din lumea întreagã
în scop de a lega la ochi si a amãgi poporul104.
87
Protocol 5... Noi trebuie sã dirijãm educatiunea societãtii crestine în asa fel încât sa pãtrundã
în ea slãbiciunea descurajãrii în fata oricãrei întreprinderi care cere initiativã.
Protocol 9... prin presã, libertate individualã si mai important ca toate, prin educatie si
culturã, noi am sfãrâmat piatra fundamentalã a existentei libere... ATENTIE ROMÂNI: ... Noi am
rãtãcit, am nãucit si demoralizat tinerimea crestinã prin mijlocul unei educatii cu principii si
teorii false pentru noi, dar pe care noi le-am inspirat lor.
Protocol 14... ...In tãrile numite înaintate noi am creat o literaturã absurdã, murdarã si
dezgustãtoare.
Protocol 5... În societatea crestinã noi am plantat discordia si protestarea.
OBIECTIVE. STRATEGII. Conform Protocoalelor, conform intereselor Aliantei Universale
Israelite de a transforma România într-o Judenland

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu